Alla inlägg under mars 2015

Av Ulrika - 28 mars 2015 09:00

Jag pratade i kyrkan en gång om löften. Ja, att

de löften som känns viktiga för mig också visar 

lite vem jag är.

 

Jesus pratar ofta om liv, och Han varnar också

för att det finns sådant som inte vill oss väl.Men håll gärna fast vid Jesu löfte. Löftet om liv,

och liv i överflöd. 

 

Önskar att allt dumt skulle få bara försvinna,

så att liv och glädje får komma fram.


Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda.

Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.


Joh.10:10

 

ANNONS
Av Ulrika - 27 mars 2015 09:00

Jag känner till att både onsdag och torsdag

innehöll långa texter. Idag får du läsa två 

verser från Paulus. De citeras ofta. 

 

Vi kanske inte behöver kunna texten

utantill, men nog kan det nog vara bra

att ana i vilken bok, kapitel och vers 

man kan leta? 

 

Inget kan skilja oss från Jesu kärlek. 

 

För jag är viss om att varken död eller liv, 

varken änglar eller furstar, varken något som 

nu är eller något som ska komma, varken makter, 

höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna 

skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, 

vår Herre.

Rom.8:38-39

 

Ingen kan någonsin säga till dig att du inte 

skulle räcka till för Jesus. 

 

 

ANNONS
Av Ulrika - 26 mars 2015 09:00

Hej igen. Jag delade upp texten. Det är 

fortfarande Nehemja 9. Nu tar jag sats 

mot slutet. 


Tänk att Gud är en god Ande. Det är 

som att Gud ger av sig själv till dig 

och mig när vi behöver.  Han nekar 

inte oss. Alltid tillgänglig.


Din gode Ande gav du för att undervisa dem. 

Ditt manna nekade du inte deras mun, och 

vatten gav du dem när de törstade.

Neh.9:20

 


Sen kommer vi till det som känns farligt. 

Då när man blir mätt och nöjd. Ja, vi kan 

nog få vila i att vara nöjda, men.


Men.


Låt det aldrig aldrig bli så att vi ger upp

och tycker ”jaha…”. För mig kan det låta

som ett sätt att stanna upp? Stanna upp där

det inte alls är meningen. 


Då förstår du förhoppningsvis att jag mycket

mycket talar till mig själv också.  


Som ”den osynlige predikanten (som ibland

får visa sig)” kommer jag att tänka på ett bibelord.


Det positiva är ju att handen i alla fall sticks i skålen.

Men det negativa är att den inte ids föras tillbaka.


Ta bort i oss Gud och förlåt mig när jag hamnar

i en sådan nöjd situation. 


Den late sticker handen i skålen, men ids inte 

föra den tillbaka till munnen.

Ords. 9:24


Genom tider av sjukdom har jag pyttelite ju

även förstått och upplevt det där trötta, men 

när vi orkar önskar jag oss våga rikta vår blick

mot det, mot Den, som har liv för oss, som har 

vatten, som har bröd, som har Ande.


De åt, blev mätta och välmående och njöt av 

din stora godhet. Men de blev olydiga och 

upproriska mot dig, de kastade din lag bakom 

sin rygg. De dödade dina profeter som varnade 

dem och ville få dem att vända om till dig.

Neh.9:25-26

 


Många gånger… Hur många gånger kanske

du tänker? Kan Guds nåd ta slut? Nåden Han 

ger till oss om och om igen. Kan inte ta slut.


Men åter ropade de till dig, och från himlen

hörde du det, du räddade dem efter din 

barmhärtighet många gånger. 

Neh.9:28


Du får även läsa en vers om barmhärtighet

och om att Gud inte överger. Ha gärna med

versen idag. 


Men du som är rik på barmhärtighet

gjorde inte slut på dem och övergav dem inte. 

Ty du är en nådig och barmhärtig Gud. 

Neh.9:31

 


Folket hade misslyckats, men de hade också

mött en barmhärtig Gud. Därför visste de att 

de kunde fortsätta. Jag vet att jag kan fortsätta.


Här skrivs om att de satte upp skriftligt.  


Förbundets förnyelse och innehåll

På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och 

satte upp det skriftligt. På skrivelsen, som försågs 

med sigill, stod våra furstars, våra leviters och 

våra prästers namn. 

Neh.9:38


Kanske kan det vara en hjälp för oss ibland

att skriva ner det vi bestämmer oss för? Det 

kan vara ett sätt att göra det tydligt och konkret.


Jag vet att vi är olika som människor, men 

för någon kanske det kommer bli en tydlig 

påminnelse att skriva ner beslut? 


Tack om det faktiskt var så att du följde 

med mig på hela resan. Glad att jag fick 

skriva om kapitel nio.

Av Ulrika - 25 mars 2015 09:00

Önskar oss längtan att läsa i Guds ord.

Det tog ett tag för mig innan jag kunde 

läsa och skriva om kapitel nio.


På morgonen, när jag visste att jag skulle,

kunde jag känna förväntan.


Och vilket kapitel! Nehemja berättar om

Israels folks historia och om Guds tålamod.


Jag märker när jag kopierar verser att det

nog kan bli en bit. Får se. 


Jag hade nog förstått fel. Det verkar inte 

vara Nehemja som själv berättar, men han

skriver. 


Tänk vad viktiga de människorna var som 

liksom gick före och uppmuntrade till lovprisning. 


Vackert!


Leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, 

Hodia, Sebanja och Petaja sade: "Stig upp och prisa Herren, 

er Gud, från evighet till evighet!

Neh.9:5


Jag är tacksam att jag får känna tryggheten 

i att veta att jag känner denne Herre som ser och 

hör rop.


Han ser mig och Han ser dig. Vår Gud ser dig. 


Du såg våra fäders nöd i Egypten och hörde 

deras rop vid Röda havet. 

Neh.9:9


Vad det händer när jag försöker skriva… Jag 

kommer att tänka på något jag sa i radion i söndags. 


Ja, vår Gud ser och hör oss, men till dig och till mig

vill jag fräna påminna om att det inte stannar där. 


Han inte bara lyssnar utan Han handlar också. 

Gud kommer handla. Han är inte oberörd för 

din och min plåga. För vår sorg.


Ibland kan man tycka det tar lång tid och man 

förstår inte varför Gud väntar, men låt oss gärna 

tro på att vi har en Herre som lyssnar till oss, 

och därför kan vi få fortsätta be. Ja fortsätt be.


Herren sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks 

i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina 

plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har 

jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna 

och föra dem från det landet upp till ett gott och 

rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung.

2 Mos.3:7-8

 


Tillbaka till Nehemja 9. Jag skrev att jag trodde

det skulle bli en bit. Vi är på resa i kapitel 9.


En enda vers och i den tror jag att det finns minst

fyra delar att hämta. 


Bröd när vi hungrar… Jag är en av dem som hungrar. 

En av dem som längtar efter bröd. När jag tänker på

bröd tänker jag på Guds ord. Jag tänker på nyttigt.


Det finns mycket som på något sätt vill lura oss bort 

från det nyttiga, från det som ger liv på riktigt. 


Jag läser om vatten ur klippan när vi törstar. 


Jag tänker (förutom Jesus som klippan som är

stadig och fast) på att där i svårigheter och hårt

där man minst anar det, där kommer vatten, där 

är liv. Jag önskar oss liv. 


”Du bjöd dem att gå…”. Ja ibland kan nog 

vårt liv handla en del om att också börja våga 

gå? Vi går för att Någon har bjudit oss att gå. 

Vi behöver inte vara rädda eller oroa oss. 

Han som ger bröd från himlen och vatten

ur klippan har bjudit oss att gå.  


En gång till kommer jag att tänka på ett

bibelord jag nyss delade till en vän. Vi 

kanske kommer gå på okända stigar, men 

vi kan vara trygga i att vi aldrig blir övergivna. 


De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, 

på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra 

mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till 

jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall 

inte överge dem.

Jes.42:16


”Hade lovat ge dem”. Ja det var den fjärde lilla tanken

från versen. Tänk att få säga att det blir som Gud har sagt.

Önskar mig, önskar oss våga och orka ta emot löften.

Guds löften håller. De gäller. 


Bröd från himlen gav du dem när de hungrade, 

vatten ur klippan lät du komma när de törstade. 

Du bjöd dem gå och ta i besittning det land som 

du med upplyft hand hade lovat ge dem. 

Neh.9:15


Kan hända är du inte trött än, men jag är trött.

Jag känner att det blev alldeles för långt. Om 

jag stannar här blir det i alla fall något bättre.

På den här bra sidan, bloggplatsen, kan jag ju 

dela upp. Så resten av kapitel nio kommer i 

morgon.


Av Ulrika - 20 mars 2015 09:00

Tittade tillbaka på vad jag skrivit om förra veckan.

Då handlade det om att vara permanent planterad 

med Jesus.


Ändå, trots, i alla fall. Ja för att vara alltid 

tillsammans med Jesus borde ju påverka.


Ändå skriver Paulus de där ganska kända

verserna att han gör det han inte vill. Ja han

skriver till och med att han hatar det han gör.


Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. 

Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar,

det gör jag. 

Rom.7:15

 

Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda 

som jag inte vill, det gör jag.

Rom.7:19


Jag tar upp tanken om att vara planterad med Jesus.


Det borde väl vara ganska naturligt att då se 

runt sig, med sig, att det inte är allt som är så

behagligt? Att inte allt känns rätt utifrån den

tro jag har och utifrån vad jag önskar?Av Ulrika - 19 mars 2015 10:45

Kanske ska jag förknippa med MS?

 

Jag låg ner i sängen, men på något

sätt fick jag för mig att sängen välte.

Kände mig yr. Det hände några gånger.

 

På morgonen, då vände jag mig om

för att tända lampan. Då välte sängen

en gång till och jag kände mig mycket

yr.

 

Nu inser jag att jag behöver rollatorn

hela tiden.

 

På söndag förresten är det tänkt att vara

radio för mig.

 

 

 

Bor du i Norrköping ska du kunna lyssna på 89.0 MgHz, men det ska

även kunna fungera via nätet: Radio Norrköping

 

Programmet är klockan 18-20. Du kommer troligen få höra dagens

predikan. Jag kommer sen att spela en del musik. Victoria läser

bibelord. Jag leder i bön. Man kan ringa dit om man vill nämna

något att be för. 011-495 52 16. Så ber vi till Gud som hör och

som är intresserad av dig och mig. Lyssna gära!

Av Ulrika - 18 mars 2015 09:00

När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, 

samlades folket, alla som en man, på den öppna platsen framför 

Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, 

den som Herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen 

till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad 

de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Han läste 

ur den på den öppna platsen framför Vattenporten, från tidig morgon 

till middagen, i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå. 

Och alla lyssnade till lagboken.

Neh.8:1-3


Det var en tid av fest. Det står även om att de stod upp 

när de öppnade och läste boken. Man läste lång tid. Det 

står även om uppsträckta händer.


Ja det var Herrens ord. Man kände vördnad. Man kände 

att det betydde. 


När jag skriver den här texten är det söndag och temat

”Livets bröd” enligt kyrkoåret.


Du och jag klarar oss inte utan Livets bröd. Jag tänker

på Jesus, men jag tänker även på Guds ord.


Vi klarar oss inte utan. Vi behöver. 


Ibland när vi hälsar på hos någon gör jag ett enkelt 

kort, men med ett ORD på. Ett bibelord till att lyfta,

uppmuntra, göra gott. 


Det är inte för att jag har gjort, men tror på att det

kan få vara kraft i ORDET.


Kanske ska börja med det på bloggen…


Ytterligare en vers i kapitlet, men också en vers

att kanske plocka med sig?


Jag tänkte på detta att sända gåvor av det man 

ju har till dem som inte har.


När du och jag ger av våra gåvor, är det inte att

vi ska ge av det vi inte har, men det vi har får vi 

ge.


Folket hade tydligen känt sig bedrövade. Jag kan.

Då pratade Nehemja om att glädje i Herren är

vår starkhet. 


Det är verkligen inte alltid så lätt, men vi kan

försöka. Kan försöka att rikta blicken och tanken

till Herren som är vår glädje.


Önskar oss.  


Och han sade till dem: "Gå i väg och ät er bästa mat 

och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till 

dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig 

för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren 

är er starkhet." 

Neh.8:10

Presentation

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26 27 28
29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ vattenslangen med Blogkeen
Följ vattenslangen med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se