Alla inlägg under juni 2015

Av Ulrika - 30 juni 2015 09:00

I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, 

att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta 

splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne 

och samma mening. Av Chloes folk har jag nämligen fått 

veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter 

bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger: 

"Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos " 

eller "Jag håller mig till Kefas " eller "Jag håller mig till Kristus". 

Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? 

Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?

 

Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er 

utom Crispus och Gaius , så att ingen kan säga att ni 

blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag 

också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon 

annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan 

för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet 

så att Kristi kors förlorar sin kraft.

1 Kor.1:10-17Nu kom det ganska många verser. Kanske 

skulle jag valt ut några att mer betona?


Det är bara det att nu önskar jag lätt få se

och läsa hela kapitlet. 


Tror du det även nu ibland finns någon

slags splittring i församlingen? Att man 

på något sätt verkar hålla sig åt olika håll.


Kanske börjar man få för sig att något håll

är det bättre? Bara det gäller.


Då skulle jag kanske kunna få dela en bild

som jag fick nu på Nyhemsveckan genom 

Dan Salomosson. Då som han pratade om 

att vara ”avokadolik”.


Jag kommer bära med mig bilden av att

vara likt en avokado. Då tror jag inte jag

behöver fastna i delningar.


En avokado är mjuk med en tydlig kärna.


Jag vill vara mjuk, men aldrig förlora min

kärna Jesus. 

 


Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan 

för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet 

så att Kristi kors förlorar sin kraft.

1 Kor.1:17


Tyckte mycket om den här versen. Tänk

att få vara trygg i sin kallelse. Önskar dig

vara trygg i din kallelse. 


Önskar dig kunna leva koncentrerat. 


Skulle varit en sång, men det blev text.

 


Här är jag, inför ditt ansikte

Här är jag, till ditt förfogande

Jesus jag längtar att få gå

Där du kan bruka mig 

 

ANNONS
Av Ulrika - 29 juni 2015 09:00

Paulus skriver verkligen så mycket i en enda
mening. Ja han ville nog ha med så mycket
som möjligt. Därför tar det lång tid för mig
att fundera på.

Å andra sidan kommer jag nog komma ihåg
det där om att han skrev om att vara rik. Och
kanske ana var det står.

Nu prövar jag tre verser.

Därför saknar ni inte någon nådegåva medan
ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska
uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet,
så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.
Gud är trofast, Han som har kallat er till gemenskap
med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
1 Kor.1:7-9

Jag kommer att tipsa er om en sida som skriver
om nådegåvor. Här.

Jag kan lite tänka att varför står det om ”inte sakna”.
Jag kan nog tycka att jag ju visst saknar.

Då började jag tänka på att bli medveten om, att
inte försumma utan att låta sig uppliva.

Från sidan hämtade jag detta citat:

”Ska inte försummas 
Nådegåvor behöver upplivas och får inte försummas.
Gud vill att dessa underbara gåvor ska överflöda
i våra liv. Den helige Ande vill vara vår hjälpare i
livets alla situationer. Nådegåvorna behöver upplivas,
det vill säga vi behöver vända oss till Gud och be om
hjälp genom dem.”

Det står också om att Jesus styrker oss. Det kommer aldrig
någonsin bli så att vi anklagas för någon synd. Jesus har
gjort allt. Han står framför dig och mig. Är med oss.
Han som har makt att bevara er från fall och föra fram
er fläckfria och jublande inför sin härlighet.
Jud.1:24

Om du eller jag skulle börja undra om vi egentligen
har någon plats. Om vi är tänkta för Gud.

Då kan vi läsa 1 Kor.1:9 Där står om att vara
kallad till gemenskap med Jesus. Önskar dig
säga ”Ja jag kommer”.

ANNONS
Av Ulrika - 27 juni 2015 09:00

I Honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt, 

eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.

1 Kor.1:5-6


Genom Jesus har vi blivit rika. Rika på allt. 


Jag blev nyfiken när det stod om att vara rik

på insikt. 


Vad är insikt? 


Genom att se på synonymer kunde jag 

se att det kunde handla om uppenbarelse,

förståelse, kännedom och lärdom. Det kan

den troende få vara rik på. 


Vi kan nog ännu mer få börja känna stolthet 

och tro på att vi har något viktigt. Önskar dig

som kristen få vila i och vara glad i att du är

rik. 

 


Kommer att tänka på ett ord som Paulus 

skrev i Romarbrevet. 


Och jag vet att när jag kommer till er, 

så kommer jag med Kristi välsignelse 

i fullt mått.

Rom.15:29

 

Det var ett litet ”för att”. Ja att det här med

rik hände då vi lät Kristus ha stadigt fäste

hos oss. 


När Jesus har stadigt fäste hos dig är det

nästan som att varje liten handling, tanke

eller ord börjar och slutar med Jesus. Låt

oss gärna leva i det. Av Ulrika - 26 juni 2015 09:00

Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd 

som ni har fått i Kristus Jesus

1 Kor.1:4


En endaste vers. *ler*


Jag tror Paulus nästan på nämnde vid namn. 


Det kan säkert hända att du kommer att tänka

på en människa nu. Tänk att det Jesus gjorde

och gör gäller för henne och för honom.


Tänk att ännu mer få känna tacksamhet för

människan man kanske stör sig på. Guds nåd

gäller henne. Jesu kärlek gäller henne. 


Av Ulrika - 25 juni 2015 09:00

Hälsning

Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, 

och vår broder Sostenes . Till Guds församling i Korint, 

de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans 

med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats 

där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far 

och Herren Jesus Kristus.

1 Kor.1:1-3


Ganska lång tid har jag skrivit om någon bok

i Nya testamentet på fredagar. 


Mest har det nog varit för mig? Även om jag

ju fått goda ord från er ibland. Ord som jag

är mycket glad för.


Under tiden jag bodde i Töreboda hade jag 

en bok där jag skrev ner mina tankar utifrån

bibelord. Den är värdefull för mig.


Nu har jag skrivit ut på ”hela nätet”. Det kan

på sätt och vis ha en användning?


Jag har sparat mina funderingar.


När jag hörde på Nyhemsveckan nu i 

midsommar hörde jag om att vara salt.

Jesus pratar ju om att vara salt och ljus.

Ett salt beskyddar och förhöjer smaken. 


Kanske är det det som jag vill göra i

mina små texter? Beskydda och göra

dig starkare? Och kanske också visa

väg genom ljus?


På samma gång blir jag starkare. 


Tror det kommer bli så nu att det kommer

delar i lite ”hoppande tid”. Så ofta det går

kl 9. Onsdagar är lagt till Gamla testamentet.

Där läser jag nu Ester. 


Paulus skriver till den som är kristen.

Till mig. 


Paulus förklarar sin bakgrund. Han är 

genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu 

apostel. 

Det är nog många som liksom jag önskar

gå och vara Jesu apostel.


Här passar bön. Den skriver jag inte upp.

 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far 

och Herren Jesus Kristus.

1 Kor.1:3


Farbröderna tog varandra i hand och 

önskade varandra frid, då i kyrkan när

jag var liten. Varför hör man inte det så

ofta längre?


Även om det nog är det vi önskar varandra.

Jag önskar dig gärna frid. Önskar dig ro.

Önskar dig få må bra. Av Ulrika - 24 juni 2015 09:00

Vad jättesvårt. Då som jag ju gärna hade önskat att få

skriva något gott till dig.

 

Kapitel sju är verkligen bara hemskt.

 

I förra kapitlet kunde vi läsa om hur Haman

bjöds till fest. Jag hade uppfattat det som att han

kanske hade känt misslyckande. Men mitt i det fanns gott.

 

”Därefter, mitt i det som känns som ett stort misslyckande

kommer de och bjuder Haman  till en festmåltid.”

 

Så kommer vi till kapitel sju. Till festen.

Där berättar Ester om sin önskan för sitt folk.

 

Drottning Ester svarade: "Om jag har funnit nåd för dina ögon,

o konung, och om konungen så finner för gott, låt mitt eget liv sparas,

det är min bön, och låt mitt folk sparas, det är min begäran.

Ester 7:3

 

Det är det jag kommer ta med mig från kapitlet.

Att ha hjärta och känsla för sitt folk.

 

Jag klarar däremot inte av orden om att Haman blir dödad,

någon blir dödad. Det där är saker jag inte kan förstå.

 

Däremot det fina att ha hjärta och ansvar för människor.

Ansvar för sig själv. 

 

Då vill jag höra dem.

Av Ulrika - 17 juni 2015 09:00

Jag uppfattade bitterhet i förra kapitlet.

Hur den kan göra oss så illa. Haman hade

gjort en påle för att göra slut…


Haman hade just kommit in på den yttre borggården 

till kungapalatset för att be kungen att Mordokaj skulle 

hängas upp på den påle som han hade gjort i ordning 

för honom. Kungens tjänare svarade honom: 

"Ja, Haman står därute på borggården." 

Kungen sade: "Låt honom komma in." 

När Haman kom in, frågade kungen honom: 

"Vad skall man göra med den man som kungen 

vill hedra?" Haman tänkte i sitt hjärta: 

"Vem skulle kungen vilja hedra mer än mig?" 

Ester 6:4-6


Haaman tänker ut en fin plan till den som

kungen ska hedra. 


Då sade kungen till Haman: "Skynda dig, ta dräkten 

och hästen och gör så som du har sagt med juden Mordokaj 

som sitter i kungens port. Försumma inte något av det du sagt.

Ester 6:10


Det blev inte alls som Haman hade tänkt.

Trodde han kanske att det var han själv 

som skulle bli hedrad? Det står om att 

han skämdes sen, men han gjorde först

verkligen efter sina regler. 


Kommer att tänka på vad Jesus sa om 

att be för sina fiender. 


Jag säger er: Älska era fiender och 

be för dem som förföljer er.

Matt.5:44


Tror det kan vara en slags styrka att

be även för dem som gör illa? Det är

verkligen inte lätt, men jag önskar oss

klara. 


Det är ett rörigt kapitel. Kort, men rörigt.


Nu går Haman hem och berättar hur tokigt

det blev och hur han skämdes. 


Medan de ännu talade med honom, kom kungens hovmän 

för att hämta Haman till festmåltiden som 

Ester hade ordnat.

Ester 6:14


Jag försöker tänka mig in i om jag

kanske skulle kunna lära mig något 

ur texten.


Haman… jag tänker mig in mig som honom.

Hur vi människor ibland kan få för oss att göra

så dumma dumma saker. Aldrig att jag skulle

uppmuntra till sådant.


Däremot det där om att Haman gjorde efter 

vad han sagt. Det är ett föredöme. Att stå vid 

sitt ord. 


Det var där jag även kom att tänka på

Jesu ord om att älska sina fiender. Han 

gjorde för det var det som var rätt, för

han hade sagt. 


Därefter… sa jag att kapitlet kändes lite

rörigt eller att det nog är så att jag rör till

det för mig? 


Därefter, mitt i det som känns som ett stort

misslyckande kommer de och bjuder Haman 

till en festmåltid. 


Tänk att få tro att mitt i det som känns som

misslyckande och ett slags platt fall där kan

vi få bli överraskade. 


Vet du inte, har du inte hört att Herren är 

en evig Gud, som har skapat jordens ändar? 

Han blir inte trött och utmattas inte, hans 

förstånd kan inte utforskas.

Jes.40:28

 

Presentation

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25 26 27
28
29 30
<<< Juni 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ vattenslangen med Blogkeen
Följ vattenslangen med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se