Direktlänk till inlägg 31 mars 2017

Jag har radio på söndag.

Av Ulrika - 31 mars 2017 09:00

 

   Andra dagen. 

 

"förr i tiden" brukade jag tipsa om radion. 

Jag kom till och med ihåg var och när bilden

var uppladdad... Har nog gjort några gånger.

 

Jag har i alla fall radio på söndag. Kl.18-20

I Norrköping 89.0 MgHz, men det ska för-

hoppningsvis också gå att lyssna via nätet. Micke

sa att datorn inte får va för ny och bara PC gäller?

 

 http://www.radionorrkoping.se

 

Jag har skrivit ett utkast. Om du vill kan du 

pröva att läsa. Jag började först ta med sångerna,

men insåg att du själv kan leta upp om du vill.  

 

Hej! Underbara, fina, älskade, viktiga, dyrbara

och värdefulla människa!


Jag ville gärna ha med orden i början.

Orden om att du är underbar och älskad. 


Du är dyrbar och viktig. Om ingen annan har sagt

det till dig vill jag gärna vara en som påminner dig.

Kom gärna alltid ihåg att du är älskad av vår Jesus. 


Först lyssnar vi på dagens predikan. 

 

Efter det börjar programmet Hallå medmänniska.

Då som du kan ringa in och nämna något som du

vill ha hjälp i bön med eller du kanske vill berätta något

som du är tacksam för.


Vi kommer även att lyssna på en hel del musik och jag

kommer läsa något Bibelord. 


Ni vet att jag gärna ber som inledning. Jag kan inte, men Gud kan.

Jesus kan. Den Helige Ande är vår hjälpare. 


Gud kan uppmuntra. Gud är den som känner och vet om dig.

Gud är den som gärna vill påminna dig om att Han finns för dig.

Gud vill påminna om att Han älskar dig. 


BÖN - tack att Du känner. Uppmuntra och påminn om Din kärlek. 


—- Predikan 


—- Förunderlig nåd, Pingstväckelsens predikantkör


Det är alltid lite spännande och roligt att skriva och tänka på den här dagen. 


När jag börjar att skriva ner lite vet jag inte riktigt vad som ska komma.


Jag kan känna mig lite nervös. Även om jag ju ofta får uppmuntran från er. 


Men det är lite gott också. Nervöst gott. 


Mest gott. Jag brukar få läsa Bibelord. Jag brukar få lyssna på musik.

Det är nästan som lite radio för mig i förväg. 


Ofta kan jag känna att jag vill göra klart på en gång. Göra och ledig sen. 


Undrar tro om inte pauser man tar är minst lika viktiga.

Du behöver ta paus för att kunna fortsätta vandra.


Jag håller på att skriva en enkel liten bok. Jag började med den i mars 2014

så ni kan nog förstå att den haft många pauser. Jag har varit långsam. 


Jag tror att jag vill leta upp ett Bibelord till dig som handlar om paus och rastplats… 


Det kom att bli så att jag läste mycket i boken Job. Skulle tro att jag delar

några ord ur Job ikväll. Jag tror att jag fick med mig något. 


Job var i en period då han mådde mycket dåligt. Ja han sa till och med

att han önskade att han aldrig hade blivit född. 


Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig. 

Job.3:26


Kan vi inte be en bön för den människa som känner lite på liknande sätt?

Hennes liv är ju värt att leva.


BÖN - om mod för varje människa att leva. —- Det enda jag vet


Job hade vänner runt sig som ville hjälpa honom. Deras tal till Job finns nerskrivet.

En av vännerna hette Elifas. Han sa så här:


Tar du illa upp om någon vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord?

Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp

den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig,

och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt. Är inte din gudsfruktan

din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp? Tänk efter: När gick en oskyldig

förlorad,  och var gick de rättsinniga under? 

Job.4:1-7


Ni vet att den här kvällen är först och främst till för dig att ringa in hit

och nämna ditt böneämne. 


Inför de här kvällarna brukar det utöver det bli så att genom det jag

skriver kommer jag att tänka på böneämne. 


Den här tiden kom jag att tänka på pastor och ledare du har.

Jag tror att pastorn har uppmuntrat och inspirerat dig mycket. 


Skulle det inte kunna få passa att be för ledaren? Jag har ett slags schema

att följa när jag ber och läser Bibeln. Det kallas Bibel-app. Säkert är det

någon som vet vad det är.


De föreslår ibland att man ska be för sin kyrkledare. Man ber om beskydd

för denne. Man ber för pastorns familj. Du har säkert någon du särskilt vill

nämna vid namn. 


BÖN - för pastor, ledare. —- Här en källa rinner.


I ordet vi läser är det fortfarande Elifas som pratar.

Han som påminde Job om att han ju förut hade uppmuntrat,

men nu nästan som glömt hur Gud är. 


Jag tänker på att Gud aldrig överger eller lämnar. Gud förbinder och helar.  Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den

Allsmäktiges tuktan. Ty han sargar och han förbinder, han slår

och hans händer helar. 

Job.5:17-18


Jag börjar att tänka på den människa som kanske känner sig slagen.

Hon som kanske börjar att tvivla på om Gud någonsin kommer att vara

med i hennes liv. 


En sak som jag gärna vill be för är en bön om att få vara bevarad från bitterhet. 


BÖN - förbind! Henne som känner sig sårad.Jag tror att Gud kan tala till dig genom musik och genom Bibelord. 


—- Lova Gud min själ, Pingstväckelsens predikantkör


När jag läst lite i Job förstår jag att vi nog kan lära oss flera saker från hans liv.


Han var prövad, men han visste vem Gud var och hur Gud är. 


Job påminde sig genom sina ord. Jag brukar ibland prata om att skriva ned. Det blir ofta mycket tydligt vad man tror när man skriver ner eller kanske säger och uttalar. 


Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. 

Job 19:25-27


BÖN - tack Jesus att Du lever. Tack att jag, tack att vi, får tillhöra Dig.—- Min befriare, Bengt Johansson 


Jag kan inte sluta att tänka på att Job genom allt hade en stor och stark tro på sin Herre. 


Han slutade inte tro på att Gud kunde göra mer. Han litade på Guds löften.


Jag är en av dem som vill tro att Jesus, att Gud, kan göra mer i ditt och mitt liv.

Jag vill gärna tro det för dig. 


Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig,

och mycket mer av samma slag

Job 23:13b-14


BÖN - jag är en av dem som vill lita på Dina löften Jesus och tro på att

Du kan göra mer. Mycket mer. —- Det är så underbart det namnet Jesus, Pingstväckelsens predikantkör. 


Jag kan förstå att allt som finns att läsa i Job inte är så lätt att förstå. Nu

ikväll läser jag några delar för dig. 


Jag plockar ut ord. Det är väl inte det bästa man kan göra egentligen, men om jag tänker att du och jag har grunden kanske det kan få fungera. 


Min grund är Jesus. Idag är förresten temat för kyrkoåret försonaren.


Ett ytterligare ord från Job får mig faktiskt att tänka särskilt på Jesus och vad

Han har gjort. 


Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen. 

Job 26:13


Kanske har du känt det som att din himmel, din omgivning har varit

grumlig och grå? 


Kanske har du känt det som att ormen, djävulen, har förstört delar av

ditt liv? Det kanske hände snabbt?


Jesus har gjort himlen klar. Jesus har genomborrat och vunnit över det onda. 


Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen. 

Job 26:13


BÖN - tack Jesus för att Du vunnit. Andas på oss och gör himlen klar för oss. —- Den stunden i Getsemane, Artur Eriksson


Kapitel 42 är det sista kapitlet i Job. Jag vet inte under hur lång tid de här händelserna var.


För mig känns inte svaret på det som det viktiga, utan det är mer att Job hela tiden behöll sin tro på Gud.


Han var bevarad.


I det sista kapitlet samtalar Herren och Job med varandra. Job beskriver för Herren hur han tänker om Herren.


Tänk att i bön eller kanske sång berätta för Gud hur man känner. Innan jag läser vad Job sa vill jag gärna läsa från Höga visan.


När jag läser de orden tänker jag dem som ord från Jesus till dig och mig. 


Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade, du min sköna,

och kom. Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna

visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i

vårt land. 

Höga visan 2:10-12


Tillbaka till Job. Så här står det om att han säger till Herren:


Job svarade Herren och sade: Jag vet att du förmår allt, inget som

du beslutar är omöjligt för dig.

Job 42:1-2


BÖN - tack Jesus för möjligheten att tala med Dig. Ber om bevarande

och skydd. Ber om lovsång i våra hjärtan. —- Helig mark, Bengt Johansson


Barn hos Dig. Så sjunger Bengt.


Önskar dig och mig att hela tiden få vara trygga i att vi är barn hos Gud. Alltid. 


Job hade varit med om många svårigheter. Han hade förlorat barn. Han hade förlorat hälsa. Han hade förlorat ägodelar. 


Men genom allt fortsatte Job och höll Job fast vid sin tro.


Du har säkert hört slutet någon gång. Att Job fick dubbelt tillbaka.  


Herren välsignar Job

Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner.

Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. 

Job 42:10


Än mer tycker jag om att få vara buren genom allt. Att inte behöva vara rädd.

Jag önskar dig trygghet. 


Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om,

ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig

med min rättfärdighets högra hand. 

Jes.41:10


BÖN - för människan som behöver känna och veta att hon är buren.


—- Om Han bär hela vår värld, Elida


Jag berättade att temat enligt kyrkoåret idag är försonaren. 


Jag är en av dem som tänker på Jesus som vår försonare. 


Ni vet nog att jag ibland roar mig med att se på synonymer till olika ord. Jag kan tänka att orden kan göra betydelsen mer tydlig för oss. 


Vad innebär det att Jesus har försonat, förenat?


Först kunde inte den där sidan som jag tittade på förstå att det fanns

ett ord som heter försonare.


Men om ordet förena användes kom flera synonymer. Jag ska läsa några

av dem. Märker att bara de skulle kunna bli en annan radiokväll.


Vi är förenade med Jesus. Jag läser synonymer till förena:


Slå samman, sammanföra, ansluta, viga, ena, sammanlänka, koppla,

överbrygga, förbinda.


BÖN - tack Jesus att Du är vår försonare.


—- För att Du inte tog det gudomliga, Pingstväckelsens predikantkör  


Jag tänker på att Jesus inte gjorde sitt offer under tvång. Under tvång

för att Han älskade människan, men Han valde.


Jesus valde dig. 


Jesus kommer att vara med dig genom hela ditt liv. 


Tack för den här kvällen. Bön för veckan som kommer.


Program på tisdag 18-20. Även på söndag nästa vecka. Om det blir

tyst någon gång kanske du kan vända besvikelse till att istället be för

människan. Vi kämpar på så gott vi kan. 


—- Genom allt, Kjell Samuelsson


—- Bara i dig, Bengt Johansson 

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Ulrika - Torsdag 23 maj 16:29

Hej hej!   Det var verkligen jättelänge sen jag skrev något här senast.  Har typ gett upp försök till blogg för länge sen.   Jag har min kanal på yotube : Lillavattenslangen   En del tid har gått åt till att skriva min bok.  Förlaget ...

Av Ulrika - 1 maj 2017 17:56

Förlåt jag misslyckas. Jag klarar inte bloggen. Jag jobbar mycket med youtube numera. Här kommer en film från i söndags.   Om du söker på lillavattenslangen kommer du nog att  kunna se ganska mycket där.    Förlåt igen... eller nåt :) ...

Av Ulrika - 10 april 2017 06:00

Av Ulrika - 9 april 2017 06:00

Vägen till korset, det är dagens tema.   Först tänker jag på att Jesus valde att gå. Jesus valde att gå för att Han älskade människan. Jesus älskar människan nu idag och Han kommer att älska nu imorgon.   Med tanke på i fredags säg...

Presentation

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Mars 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ vattenslangen med Blogkeen
Följ vattenslangen med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se